pradzia

apie Kristi
knygos
apie mus

Biografija

Kristi Londone

Kristi kelionės

Grynvėjus

Gyvenimas Devone
Grynvejus

Grynvėjus
Niekas taip nebuvo miela Agatos Kristi širdžiai, kaip kartu su šeima lankytis Grynvėjuje, savo atostogų name. Tai ne tik nuostabus poilsio namas (Agata Kristi nuolatos jame niekada negyveno), bet ir literatūrinis įkvėpimo šaltinis romanams "Mirusiojo kvailystė" ir "Penki paršeliai". Čia netgi yra valčių elingas, panašus į tą, kuriame buvo rastas Marlinos Taker kūnas! ("Mirusiojo kvailystė").

Dar būdama mergaite, Kristi matydavo šį namą nuo Dart upės, į kurį jos dėmesį atkreipė mama, ir ji pagalvojo, kad "tai nuostabiausia vieta žemėje". 1938 metais už 6000 svarų sterlingų nusipirkusi šį namą, Kristi pasamdė architektą Guilford Bell, kad atkurtų Georgo epochos simetriją (ji panaikino 1815 metų pakeitimus). Namą karo reikmėms 1942 metais rekvizavo karo laivynas, ir jame apsigyveno amerikiečių laivyno karininkai, kurie ant bibliotekos lubų aplink karnizus nupiešė baltų ir mėlynų frizų karinių žygdarbių atminimui. Pasibaigus karui, Agata paprašė, kad frizus
paliktų (nors papildomi tualetai ir vonios buvo pašalintos). Mathew Prichard, jos anūkas, su malonumu prisimena 1950-uosius, kai čia pievelėje mokėsi žaisti kriketą bei velykinių kiaušinių paieškas, kurias organizuodavo Kristi.

Agatos Kristi šeima 2000 metais namą perdavė Nacionaliniam paveldui. Pradėjęs lėšų rinkimo kampaniją namo kapitaliniam remontui (5,4 milijonų svarų sterlingų), Nacionalinis paveldas 2009 metų pavasarį atvėrė Grynvėjaus duris plačiajai visuomenei. Lankytojai turi galimybę apžiūrėti namus, nuostabų sodą ir daugybę asmeninių daiktų bei suvenyrų, kuriuos padovanojo Kristi anūkas Mathew Prichard.

Apsilankymas Grynvėjuje, į kur visi kviečiami važiuoti "žaliuoju" autobusu, lankytojus perkelia į penktojo dešimtmečio atostogas, kur jie daugiau sužino apie Agatą Kristi ne tik kaip apie rašytoją, bet ir kaip apie moterį, žmoną, bei šeimininkę. Be josios, čia taipogi yra ir Rosalindos bei Antonio daiktų, kurie septinto dešimtmečio pradžioje Grynvėjų pavertė savo nuolatine gyvenimo vieta.

Tie, kurie neturi galimybės čia apsilankyti, gali žvilgtelėti į keletą vidinių namo nuotraukų.

Svetainėje Agata Kristi praleisdavo vasaros vakarus su savo šeima. Čia ji balsu skaitydavo savo paskutinius romanus, kurie turėdavo būti išspausdinti iki ateinančių Kalėdų, o tuo tarpu šeimos nariai turėdavo spėti, kas gi yra žudikas. Jos vyras be išimčių visuomet atspėdavo teisingai, kai tuo tarpu kitiems tai retai pavykdavo! Nuotraukoje matyti pianinas, kuriuo grodavo Kristi. Ji buvo gabi pianistė, groti išmokiusi dar vaikystėje, bet ji buvo be galo drovi ir viešai groti negalėjo.

Svetaine

Grynvėjaus svetainė

Rytinis kambarys

Rytinis kambarys
© FNS Group leidykla SIROKAS
agathachristie.com Pradžia | Apie Kristi | Knygos | Apie mus